Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο bestnfast.gr που διαχειρίζεται η εταιρεία PJU Oglaševanje d.o.o., Trg Svobode 1A, 3840 Črnomelj (εφεξής: η Εταιρεία).

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις δραστηριότητες που καθίστανται δυνατές στο ηλεκτρονικό κατάστημα που είναι διαθέσιμο στο bestnfast.gr (εφεξής: ο Ιστότοπος). Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις είναι δεσμευτικοί για όλους τους χρήστες. Σας παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά. Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιο μέρος των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ή εάν διαφωνείτε πλήρως με αυτούς, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αντιπροσωπεύουν μια έγκυρη σύμβαση που συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία.

Ο Ιστότοπος είναι διαθέσιμος «ως έχει» και η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση, έμμεσα ή άμεσα, σχετικά με το δικαίωμα επί περιουσιακών στοιχείων, το μάρκετινγκ ή την καταλληλότητα για οποιονδήποτε σκοπό των προϊόντων που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο.

Ο κάτοχος του Ιστότοπου θα επιδείξει τη δέουσα προσοχή προκειμένου να προσπαθήσει να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που αναφέρονται στον Ιστότοπο είναι λεπτομερή και ενημερωμένα. Ταυτόχρονα, ο κάτοχος του Ιστότοπου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο του Ιστότοπου ή να παύσει να τον συμπληρώνει ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιπλέον, ο κάτοχος του Ιστότοπου μπορεί επίσης να αλλάξει τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, τις τιμές ή τα προγράμματα που περιγράφονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία ειδοποίηση.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Η Εταιρεία είναι η εταιρεία PJU Oglaševanje d.o.o., Trg Svobode 1A, 3840 Črnomelj, η οποία είναι ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής του ιστότοπου bestnfast.gr.

Ο Ιστότοπος είναι ο ιστότοπος που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση bestnfast.gr και που διαχειρίζεται η Εταιρεία, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ο Χρήστης είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο.

Ο Αγοραστής (ή «εσείς») είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που ολοκληρώνει μια αγορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ο Καταναλωτής είναι ένα φυσικό πρόσωπο που αποκτά ή χρησιμοποιεί τα αγαθά και τις υπηρεσίες για σκοπούς εκτός του πεδίου της επαγγελματικής ή κερδοφόρας δραστηριότητάς του. Στο πλαίσιο των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, όλοι οι Αγοραστές θεωρούνται και Καταναλωτές.

Η Πολιτική Απορρήτου είναι ένα έγγραφο που περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Ιστότοπου. Η εν λόγω Πολιτική Απορρήτου είναι διαθέσιμη εδώ.

Η Πολιτική για τα cookies είναι ένα έγγραφο που περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ιστότοπου. Η εν λόγω Πολιτική για τα cookies είναι διαθέσιμη εδώ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ορίζουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Χρήστη και του ηλεκτρονικού καταστήματος και διέπουν την επιχειρηματική σχέση μεταξύ του διαδικτυακού καταστήματος και του Αγοραστή. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που ισχύουν κατά τη στιγμή της αγοράς (τη στιγμή που υποβάλλεται η ηλεκτρονική παραγγελία) είναι δεσμευτικοί για τον Αγοραστή. Κάθε φορά που υποβάλλεται παραγγελία, ο Χρήστης θα ενημερώνεται για τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Κατά την υποβολή της παραγγελίας, ο Χρήστης επιβεβαιώνει ότι έχει ενημερωθεί για αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

Η επιβεβαίωση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων κατά την παραγγελία στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα αποτελεί δεσμευτική σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις πριν επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας. Εάν διαφωνείτε με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που παρέχονται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσετε εν μέρει με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Για να ολοκληρώσετε μια αγορά, πρέπει να αποδεχτείτε το σύνολο των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων που ισχύουν κατά τη στιγμή της αγοράς.

Χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος

Η Εταιρεία λειτουργεί το ηλεκτρονικό κατάστημα σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι διαθέσιμο σε αγοραστές ανά πάσα στιγμή ενώ η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει προσωρινά ή να αναστείλει το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Υπάρχει η πιθανότητα το ηλεκτρονικό κατάστημα να μην είναι προσωρινά διαθέσιμο ή η εκτέλεση πληρωμών να μην είναι προσωρινά δυνατή λόγω συντήρησης και ενημέρωσης του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που ενδέχεται να προκληθούν κατά τη συντήρηση ή/και την ενημέρωση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Υποβολή παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα

Η σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ του Παρόχου και του Αγοραστή θεωρείται συναφθείσα όταν ο Αγοραστής επιβεβαιώσει την παραγγελία (ο Αγοραστής λαμβάνει ένα e-mail επιβεβαίωσης «Η παραγγελία επιβεβαιώθηκε»). Από εκείνη τη στιγμή και μετά, όλες οι τιμές και οι άλλες προϋποθέσεις αγοράς είναι σταθερές και ισχύουν τόσο για τον Πάροχο όσο και για τον Αγοραστή. Η σύμβαση πώλησης μεταφορτώνεται στον διακομιστή της Εταιρείας σε ηλεκτρονική μορφή.

Διαδικασία αγοράς:

 • Βήμα: Στην προσφορά που διατίθεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο Αγοραστής επιλέγει το επιθυμητό προϊόν και την επιθυμητή ποσότητα και επιβεβαιώνει την επιλογή του κάνοντας κλικ στο «Προσθήκη στο καλάθι». Εάν ο Αγοραστής επιθυμεί να αγοράσει πολλά διαφορετικά προϊόντα, η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί για κάθε μεμονωμένο προϊόν. Μόλις ο Αγοραστής ολοκληρώσει τη διαδικασία επιλογής προϊόντος, μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία αγοράς κάνοντας κλικ στο κουμπί «Ολοκλήρωση της Παραγγελίας».
 • Βήμα: Σε αυτό το βήμα, ο Αγοραστής συμπληρώνει τη φόρμα με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την παράδοση της επιθυμητής παραγγελίας. Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας, ο Αγοραστής, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε πολλές δυνατότητες παράδοσης και να προσθέσει άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες στην παραγγελία του. Σε αυτό το βήμα, ο Αγοραστής ενημερώνεται επίσης για την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης. Πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο Αγοραστής έχει την επιλογή να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικούς τρόπους πληρωμής. Λαμβάνοντας υπόψη την επιλεγμένη δυνατότητα, το τελικό ποσό που θα πληρωθεί για την παραγγελία υπολογίζεται για άλλη μια φορά πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς. Ο Αγοραστής επιβεβαιώνει τη διαδικασία αγοράς κάνοντας κλικ στο κουμπί «Ολοκλήρωση αγοράς».
 • Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, ο Ιστότοπος εμφανίζει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στον Αγοραστή, αναφέροντας ότι η παραγγελία έχει υποβληθεί επιτυχώς και εμφανίζει τα στοιχεία από την υποβληθείσα παραγγελία. Επιπλέον, ο Αγοραστής λαμβάνει ένα e-mail επιβεβαίωσης στη διεύθυνση e-mail που ορίζεται στο σημείο 2. Το εν λόγω e-mail επιβεβαίωσης περιέχει μια επισκόπηση της παραγγελίας, οδηγίες χρήσης των παραγγελθέντων προϊόντων και οδηγίες υπαναχώρησης από την αγορά ή υποβολής καταγγελίας εάν ο Αγοραστής δεν είναι ικανοποιημένος με το προϊόν ή δεν το θέλει πλέον.
 • Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου που δημοσιεύεται εδώ.


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η αξία ολόκληρης της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων παράδοσης ή άλλων εξόδων που ισχύουν για την αγορά, θα χρεωθεί με την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας. Θα σας ενημερώσουμε για τυχόν επιπλέον έξοδα προτού υποβάλετε την αγορά σας. Επιπλέον κόστη ενδέχεται επίσης να συνδέονται με τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής.

Τιμές

Όλες οι τιμές που καθορίζονται στον Ιστότοπο παρέχονται σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι τιμές ισχύουν από τη στιγμή υποβολής της παραγγελίας. Η προσφορά ισχύει μέχρι να ανακληθεί. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πρόκειται για ένα κατάστημα λιανικής πώλησης του οποίου το κοινό-στόχος είναι αποκλειστικά τελικοί πελάτες-καταναλωτές (B2C). Για αυτόν τον λόγο, δεν επιτρέπουμε τις πωλήσεις προς επιχειρήσεις (B2B) μέσω αυτού του Ιστότοπου και επίσης δεν μπορούμε να προσφέρουμε την επιλογή έκδοσης τιμολογίων σε νομικά πρόσωπα. Αυτό σημαίνει επίσης ότι δεν είναι δυνατή η επακόλουθη διόρθωση των τιμολογίων (από φυσικό πρόσωπο σε νομικό πρόσωπο), καθώς η συναλλαγή πώλησης ολοκληρώνεται αποκλειστικά με φυσικό πρόσωπο.

Τρόποι πληρωμής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα:

 • Αντικαταβολή – χρησιμοποιώντας μετρητά ή πιστωτική κάρτα, ο Αγοραστής πληρώνει το τιμολόγιο στον ταχυμεταφορέα παράδοσης που παραδίδει τα προϊόντα στη διεύθυνση του Αγοραστή,
 • Πληρωμή με πιστωτική κάρτα,
 • Πληρωμή με PayPal.


Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής χρησιμοποιώντας μέσα εξακρίβωσης. Επιπλέον, διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να εξετάσουμε περαιτέρω τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής ζητώντας σας να μας στείλετε την απόδειξη πληρωμής.

Έχετε ενημερωθεί για το γεγονός ότι πρέπει να πληρώσετε ολόκληρο το ποσό της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων που σχετίζονται με τη συναλλαγή και την παράδοση) σύμφωνα με τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής. Εγγυάστε ότι έχετε την ικανότητα και το δικαίωμα να εκτελείτε συναλλαγές χρησιμοποιώντας πιστωτική κάρτα ή οποιονδήποτε άλλο επιλεγμένο τρόπο πληρωμής.

Προωθητικές ενέργειες

Ο Iστότοπος προχωρά επίσης σε εκπτώσεις και άλλες προωθητικές ενέργειες που μειώνουν τις τιμές των προϊόντων (εφεξής: προωθητικές ενέργειες). Κάθε προωθητική ενέργεια προσφέρεται σε μειωμένη τιμή για μια συγκεκριμένη (περιορισμένη) περίοδο που καθορίζεται για κάθε μεμονωμένη προωθητική ενέργεια. Η μειωμένη τιμή ισχύει για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας.

Θα θέλαμε να σας προειδοποιήσουμε ότι ορισμένες προωθητικές ενέργειες περιορίζονται μόνο σε νέους χρήστες που δεν έχουν πραγματοποιήσει ακόμη αγορά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, η εν λόγω προωθητική ενέργεια δεν ισχύει για υπάρχοντες Xρήστες. Οποιαδήποτε απόπειρα χρήσης τέτοιων προωθητικών ενεργειών θα αποκλείεται αμέσως και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση της εν λόγω κατάχρησης θα διαγράφονται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εκπτώσεις και άλλες προωθητικές ενέργειες συνήθως δεν είναι αθροιστικές, εκτός εάν κάθε μεμονωμένη προωθητική ενέργεια καθορίζει ρητά το αντίθετο.

Κόστος και παράδοση προϊόντων

Εκτός από την τιμή αγοράς των παραγγελθέντων προϊόντων, ο αγοραστής υποχρεούται επίσης να καταβάλει τα έξοδα αποστολής για την παραλαβή των αγαθών αυτών.

Για την παράδοση των παραγγελιών εντός Ελλάδας, το δέμα θα παραδοθεί από την υπηρεσία παράδοσης Expedico μέσω του συμβατικού της συνεργάτη. Για αντικαταβολή η υπηρεσία παράδοσης χρεώνει επιπλέον χρέωση 1,99€, σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα ή Paypal η επιβάρυνση αυτή είναι μηδενική.

Τα παραγγελθέντα προϊόντα θα παραδοθούν στη διεύθυνση που καθορίσατε ως διεύθυνση παράδοσης.

Σε περίπτωση γρήγορης αποστολής η επιβάρυνση είναι 3,99€. Ο χρόνος παράδοσης είναι 2-3 εργάσιμες ημέρες. Οι παραδόσεις γίνονται κυρίως το πρωί. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παραλάβετε το δέμα κατά την παράδοση, μπορείτε να παραλάβετε το δέμα αργότερα από το πλησιέστερο υποκατάστημα της υπηρεσίας ταχυμεταφορών κατόπιν συμφωνίας με την υπηρεσία ταχυμεταφορών.

Στην περίπτωση αποστολής προϊόντων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κόστος αποστολής θα καθοριστεί απο τον τιμοκατάλογος της υπηρεσίας παράδοσης που ανέλαβε την αποστολή. Για ταχύτερη παράδοση ή παράδοση εκτός Ελλάδας, είναι απαραίτητο να κανονίσετε μέσω τηλεφώνου ή email. Σε περίπτωση που δεν λάβετε το πακέτο εντός του χρονικού ορίου που έχει καθοριστεί για ταχεία παράδοση, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών στο hellas@support-pju.eu για να σας επιστραφεί η διαφορά μεταξύ τυπικής και ταχείας παράδοσης.

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Σύμβαση

Σε περίπτωση των εξ ’αποστάσεως συμβάσεων ή συμβάσεων εκτός του εμπορικού καταστήματος, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών (ΟΔΚ), να μας ειδοποιήσει εντός 30 ημερών από την ημέρα της ΑΠΟΔΟΧΗΣ των όρων και των προϋποθέσεων, ότι αποσύρεται από τη σύμβαση, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την απόφασή του αυτή. Ο καταναλωτής είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο αποκτά ή χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για σκοπούς εκτός της επαγγελματικής, εμπορικής ή κερδοφόρας δραστηριότητάς του. Επομένως, η δυνατότητα υπαναχώρησης από τη σύμβαση σύμφωνα με την ΟΚΔ, ΔΕΝ ισχύει για νομικές οντότητες.

Ο καταναλωτής που αποσύρεται από τη σύμβαση ή την παραγγελία οφείλει να επιστρέψει τα προϊόντα ακριβώς στην άριστη κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε (χωρίς καμία φθορά), στην αρχική τους συσκευασία και στην ίδια ποσότητα, εκτός εάν το αντικείμενο έχει καταστραφεί, έχει υποστεί ζημιά, έχει χαθεί ή η ποσότητά του έχει μειωθεί χωρίς για αυτά να είναι υπαίτιος ο καταναλωτής.

Σε περίπτωση που ο πωλητής διαπιστώσει ότι τα επιστρεφόμενα αγαθά έχουν φθορές, είναι κατεστραμμένα ή ότι η επιστρεφόμενη ποσότητα δεν ταιριάζει, ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για τη μείωση της αξίας των προϊόντων εάν η μείωση αυτή οφείλεται σε συμπεριφορές και χειρισμούς των προϊόντων με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που είναι αναγκαίος για την εξοικείωση με τη φύση, τις ιδιότητες και τη λειτουργικότητα των εμπορευμάτων. Ο καταναλωτής μπορεί να επιθεωρήσει και να δοκιμάσει τα εμπορεύματα μόνο στον βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητος για να διαπιστωθεί η πραγματική τους κατάσταση. Στην περίπτωση της μείωσης της αξίας των προϊόντων λόγω της συμπεριφοράς του καταναλωτή, η εταιρεία δεν μπορεί να παρέχει στον καταναλωτή το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση και, συνεπώς, δεν επιστρέφεται το χρηματικό ποσό της αγοράς των προϊόντων στον καταναλωτή.

Θεωρείται ότι έχετε υποβάλει την δήλωση υπαναχώρησης εγκαίρως εάν την στείλετε εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί για υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Το βάρος της απόδειξης σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης που αναφέρεται στην παρούσα ενότητα βαρύνει τον καταναλωτή.

Εάν παραλάβατε τα προϊόντα και έχετε ήδη υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, θα πρέπει να μας επιστρέψετε τα προϊόντα αυτά εντός 30 ημερών από την ημέρα υπαναχώρησης με συστημένη επιστολή ως δέμα στην παρακάτω διεύθυνση:

EXPEDICO/Ταχυδρομική Α.Ε/ HUB Θεσσαλονίκης
Εσωτερική Περιφερειακή ( εσωτερικός δακτύλιος), Θέση διαλογής
Γενική ταχυδρομική hub Θεσσαλονίκης
ΟΣΕ - Πάροδος Σοφ. Βενιζέλου
54628 Θεσσαλονίκη


Θεωρείται ότι έχετε επιστρέψει τα προϊόντα εγκαίρως εάν τα στείλετε πριν από την λήξη της προθεσμίας επιστροφής, δηλαδή αν τα στείλετε πίσω εντός των 30 ημερών.

Παρακαλούμε επιστρέψτε τα προϊόντα ως συσκευασία και όχι ως επιστολή. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο του τιμολογίου και να έχει εκχωρηθεί ο αριθμός του αιτήματος καταγγελίας, τον οποίο συμπληρώνετε στην ιστοσελίδα μας. ΔΕΝ θα δεχθούμε δέματα που έχουν σταλεί πίσω στην εταιρεία χωρίς ο καταναλωτής να πληρώσει τα έξοδα αποστολής για τη συγκεκριμένη αποστολή. Εάν θέλετε να μας στείλετε τα προϊόντα πίσω, επιλέξτε την συμβεβλημένη μεταφορική εταιρεία που σας παρέδωσε το δέμα.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, ο καταναλωτής καλύπτει μόνο το κόστος μεταφοράς της επιστροφής των προϊόντων, τα οποία χρεώνονται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο των ταχυδρομικών υπηρεσιών και εξαρτάται από τον τύπο και το μέγεθος του δέματος.

Ο καταναλωτής δεν μπορεί να ζητήσει επιστροφή των πρόσθετων δαπανών που προκύπτουν εάν επιλέξει έναν συγκεκριμένο τύπο αποστολής διαφορετικό από τον λιγότερο δαπανηρό τρόπο παράδοσης, αυτόν της απλής αποστολής, που προσφέρεται από τον πωλητή.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, η εταιρεία θα επιστρέψει όλες τις πληρωμές που έλαβε άμεσα ή το αργότερο εντός 30 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Η εταιρεία θα επιστρέψει τις πληρωμές που έλαβε, πίσω στον καταναλωτή, με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησε και ο ίδιος ο καταναλωτής, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει ζητήσει ρητά τη χρήση ενός άλλου μέσου πληρωμής το οποίο δεν θα επιβαρύνει με παραπάνω έξοδα την εταιρεία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι επιτρεπτή η επιστροφή συγκεκριμένων προϊόντων και συνεπώς το δικαίωμα υπαναχώρησης για τέτοιου είδους προϊόντα αφαιρείται από τον αγοραστή. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την λίστα με τα προϊόντα τα οποία δεν επιστρέφονται καθώς και τα είδη των προϊόντων των οποίων η επιστροφή είναι εφικτή μόνο κάτω από συγκεκριμένους όρους:

 • Μέσα καθαρισμού, πάστες γυαλίσματος κ.λπ.: Αυτά τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν μόνο εάν η προστατευτική ταινία / στεγανοποιητική επικάλυψη δεν έχει αφαιρεθεί ή εάν δεν έχουν ανοιχτεί και χρησιμοποιηθεί ακόμη.
 • Μαγιό, εσώρουχα, καλλυντικά: Για λόγους υγιεινής, δεν μπορείτε να επιστρέψετε μαγιό, εσώρουχα ή καλλυντικά.
 • Ηλεκτρονικά βιβλία: Δεδομένου ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία θεωρούνται πνευματική ιδιοκτησία και επομένως δεν μπορούν να επιστραφούν με υλικό τρόπο (μπορούν να μεταφορτωθούν ή να αντιγραφούν), δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή τους και συνεπώς δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων. Χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, παραιτήστε από το δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά.
 • Σετ, κιτ: Δεν είναι δυνατή η μερική επιστροφή μεμονωμένων προϊόντων που αποτελούν μέρος ενός σετ. Τυχόν αξιώσεις για Mystery Box θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα επιλυθούν μόνο εάν επιστρέψετε ολόκληρο το περιεχόμενο του κουτιού.
 • Δώρα: Δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από την αγορά προϊόντων που έχετε λάβει ως δώρα.
 • Για προϊόντα που θεωρούμε ότι έχουν υποστεί ζημιά λόγω ακατάλληλης χρήσης ή ακατάλληλου χειρισμού, που είναι διαφορετικοί από τον τρόπο χρήσης και χειρισμού που είναι αναγκαίος για την εξοικείωση και ταιριάζει με τη φύση, τις ιδιότητες και την λειτουργικότητα των προϊόντων, η εταιρεία μας δεν πραγματοποιεί την εξέταση παραπόνων και συνεπώς τα αιτήματα παραπόνων τέτοιου είδους απορρίπτονται και κατ’ επέκταση το δικαίωμα υπαναχώρησης αφαιρείται από τον αγοραστή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραλάβετε πίσω ένα τέτοιο προϊόν μετά την απόρριψη του αιτήματος παραπόνων, θα σας το στείλουμε πίσω χρεώνοντας σε εσάς τα έξοδα που σχετίζονται με την παράδοση του προϊόντος αυτού.


Για τον λόγο αυτό, εάν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά ή δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, καλέστε πρώτα στο τεχνικό μας τμήμα και οι σύμβουλοί μας θα μπορέσουν να σας βοηθήσουν, δίνοντας σας τις απαραίτητες πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε πιθανή κακή χρήση του προϊόντος και συνεπώς την πιθανή καταστροφή του καθώς και την πιθανή πρόκληση ζημιάς σε άλλα κοντινά ή συνδεδεμένα με το προϊόν αντικείμενα. Κατά την υπαναχώρηση από τη σύμβαση, εάν έχετε λάβει ταχεία παράδοση, δεν θα επιστρέψουμε τη διαφορά στην τιμή αγοράς μεταξύ ταχείας και τυπικής παράδοσης.

Μπορείτε να βρείτε την φόρμα υπαναχώρησης στον ακόλουθο σύνδεσμο: bit.ly/KHodstop

Ελαττωματικό προϊόν

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα παραπόνων στον πωλητή, σε περίπτωση εντοπισμού ελαττωματικού προϊόντος εντός δύο μηνών από την ημερομηνία ανακάλυψης του ελαττώματος. Ο καταναλωτής θα πρέπει να περιγράψει λεπτομερώς το ελάττωμα στην φόρμα παραπόνων λόγω ελαττωματικού προϊόντος και να επιτρέψει στον πωλητή την επιθεώρηση του προϊόντος αυτού.

Ο καταναλωτής που έχει ενημερώσει επαρκώς τον πωλητή σχετικά με το ελάττωμα του προϊόντος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον πωλητή:

 • την επιδιόρθωση του ελαττώματος των προϊόντων ή την μερική επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε, ανάλογα με το ελάττωμα, ή
 • την αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων με αντίστοιχα νέα μη-ελαττωματικά προϊόντα, ή
 • την επιστροφή του καταβληθέντος χρηματικού ποσού.
 • Εάν δεν αμφισβητηθεί από τον πωλητή η ύπαρξη ελαττώματος στα προϊόντα, ο πωλητής πρέπει να συμμορφωθεί με το αίτημα του καταναλωτή το συντομότερο δυνατό, το αργότερο εντός 8 ημερών.


Ο πωλητής οφείλει να απαντήσει γραπτώς στο αίτημα του καταναλωτή το αργότερο 8 ημέρες μετά την παραλαβή του αιτήματος, εάν αμφισβητηθεί η ύπαρξη ελαττώματος στα αγαθά.

Το προϊόν θεωρείται ελαττωματικό όταν:

 • δεν διαθέτει τις απαραίτητες ιδιότητες και χαρακτηριστικά για την κανονική του χρήση ή για εμπορική προώθηση,
 • δεν έχει τις απαραίτητες ιδιότητες για την συγκεκριμένη χρήση για την οποία ο αγοραστής το αγοράζει και αυτό έχει γνωστοποιηθεί στον Πωλητή ή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον Πωλητή,
 • δεν έχει τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που έχουν συμφωνηθεί ή οριστεί ρητά ή εμπιστευτικά,
 • ο πωλητής έχει παραδώσει στον αγοραστή ένα προιόν που δεν ταιριάζει με το δείγμα ή το μοντέλο του προϊόντος, εκτός εάν το δείγμα ή το μοντέλο προϊόντος απεικονιζόταν μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.
 • Η καταλληλόλητα των προϊόντων για κανονική χρήση αξιολογείται βάσει λειτουργικών προϊόντων του ίδιου τύπου και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν δηλώσεις του πωλητή σχετικά με τα χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων που προέρχονται είτε από τον πωλητής ή από τον κατασκευαστή, κυρίως μέσω διαφημίσεων, παρουσίασης προϊόντων ή ενδείξεων από τα ίδια τα προϊόντα.


Πώς γίνετε το αίτημα για ελαττωματικό προϊόν;

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα παραπόνων στον πωλητή, σε περίπτωση εντοπισμού ελαττωματικού προϊόντος εντός δύο μηνών από την ημερομηνία ανακάλυψης του ελαττώματος.

Ο καταναλωτής θα πρέπει να περιγράψει λεπτομερώς και επαρκώς το ελάττωμα στην φόρμα παραπόνων λόγω ελαττωματικού προϊόντος και να επιτρέψει στον πωλητή την επιθεώρηση του προϊόντος αυτού.

Φόρμα αναφοράς ελαττωματικού προϊόντος: bit.ly/KHReturn

Πότε δεν είναι υπεύθυνος ο πωλητής για το ελαττωματικό προϊόν;

Ο πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για υλικές βλάβες ή άλλα ελαττώματα στα εμπορεύματα που εμφανίζονται μετά το πέρασμα δύο ετών από την παράδοση του προϊόντος. Το προϊόν θεωρείται ελλαττωματικό όταν εντοπιστεί δυσλειτουργία ή ελάττωμα εντός έξι μηνών από την παράδοση. Τα δικαιώματα του καταναλωτή λήγουν δύο χρόνια μετά από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ύπαρξης ελαττώματος στον πωλητή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η PJU Oglaševanje d.o.o. δέχεται μόνο την επιστροφή των πακέτων που περιέχουν προϊόντα που έχουν αγοραστεί από τον Ιστότοπο. Τυχόν πακέτα που αποστέλλονται από ένα άτομο και δεν περιέχουν προϊόντα που αγοράστηκαν από την Εταιρεία μας θα επιστραφούν στον αποστολέα με δικό του κόστος.

Ειδοποιήσεις ασφαλείας για τη χρήση όλων των προϊόντων

Η χρήση των προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί να παρουσιάσει ορισμένο κίνδυνο για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα. Πρέπει να επιβεβαιώσετε ρητά ότι κατανοείτε ότι η χρήση των εν λόγω προϊόντων αντιπροσωπεύει έναν τέτοιο κίνδυνο τον οποίο αποδέχεστε πλήρως. Παραγγέλλοντας ή/και χρησιμοποιώντας τα εν λόγω προϊόντα, επιβεβαιώνετε ότι έχετε ενημερωθεί για τους εν λόγω κινδύνους που μπορεί να περιλαμβάνουν κίνδυνο ασθένειας, τραυματισμού, αναπηρίας ή θανάτου. Πρέπει να αναλάβετε την πλήρη ευθύνη για τυχόν συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από την παραγγελία ή/ και τη χρήση των προϊόντων.

Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα προϊόντα, πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης.

Πριν από τη χρήση, κάθε προϊόν πρέπει να δοκιμάζεται με ασφαλή τρόπο. Εάν δεν είστε απολύτως σίγουροι για το πώς να δοκιμάσετε το προϊόν, μην το χρησιμοποιήσετε, ενημερώστε μας σχετικά ή επιστρέψτε το προϊόν.

Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για έμμεση ή άμεση ζημία που προκλήθηκε από τη χρήση των προϊόντων που παραγγέλθηκαν στον Ιστότοπο, ανεξάρτητα από το αν τα προϊόντα χρησιμοποιήθηκαν σωστά ή εσφαλμένα από τον Αγοραστή ή κάποιον τρίτο. Ο εν λόγω αποκλεισμός ευθύνης ισχύει στον μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων αποζημίωσης τρίτων κατά της Εταιρείας, η Εταιρεία περιορίζει την ευθύνη της για αποζημίωση στο τριπλάσιο ποσό της τιμής αγοράς του προϊόντος.

Προσπαθούμε να παρέχουμε περιγραφές προϊόντων και φωτογραφιών όσο το δυνατόν πιο λεπτομερείς και ακριβείς. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες για τα προϊόντα και οι φωτογραφίες τους είναι απολύτως ακριβείς. Δεδομένου ότι ορισμένα προϊόντα μπορεί να προέρχονται από διαφορετικούς προμηθευτές, είναι πιθανές μικρές αποκλίσεις στη συσκευασία ή την εμφάνιση του προϊόντος. Οι εν λόγω αποκλίσεις ουδόλως επηρεάζουν την ποιότητα ή τη λειτουργικότητα του προϊόντος.

Εγγύηση

Τα προϊόντα έχουν εγγύηση εάν και μόνο αυτό αναφέρεται στην κάρτα εγγύησης ή στην απόδειξη που ο αγοραστής θα λάβει για την συναλλαγή. Η χρονική περίοδος και οι προδιαγραφές τις εγγύησης είναι σύμφωνες με τις οδηγίες που αναγράφονται στην κάρτα εγγύησης και στην απόδειξη. Τα προϊόντα στο ηλεκτρονικό κατάστημα υπόκεινται σε όρους εγγύησης σύμφωνα με τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών.

Φόρμα για επιστροφή προϊόντος με εγγύηση: bit.ly/KHodstop *

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση προϊόντων με εκπτώσεις όγκου, ο αγοραστής που θέλει να λάβει ολόκληρο το ποσό της παραγγελίας πρέπει να επιστρέψει όλα τα προϊόντα. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιστρέψει τα προϊόντα, μπορεί να τα διατηρήσει μόνο στην πλήρη τιμή (χωρίς έκπτωση όγκου) διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ανταλλάξει ένα μεμονωμένο είδος ή ολόκληρη την παραγγελία που έλαβε ως μέρος των εκπτώσεων όγκου.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1+1 ΔΩΡΕΑΝ

1+1 ΔΩΡΕΑΝ (ΙΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝ)
Σε περίπτωση Υπαναχώρησης από τη σύμβαση με την επιλεγμένη προσφορά 1+1 δωρεάν, ο αγοραστής που θέλει να λάβει ολόκληρο το ποσό της παραγγελίας πρέπει να επιστρέψει όλα τα προϊόντα. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιστρέψει μόνο ένα προϊόν, το άλλο προϊόν μπορεί να διατηρηθεί μόνο στη μισή τιμή που είναι διαθέσιμη στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ανταλλάξει ένα μεμονωμένο αντικείμενο ή ολόκληρη την παραγγελία που έλαβε ως μέρος της δωρεάν καμπάνιας 1+1.
1+1 ΔΩΡΕΑΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ)
Σε περίπτωση Υπαναχώρησης από τη σύμβαση με την επιλεγμένη προσφορά 1+1 δωρεάν, ο αγοραστής που θέλει να λάβει ολόκληρο το ποσό της παραγγελίας πρέπει να επιστρέψει όλα τα προϊόντα. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιστρέψει μόνο ένα προϊόν, το άλλο προϊόν μπορεί να διατηρηθεί στη μισή κανονική τιμή του διατηρηθέντος προϊόντος.
Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ανταλλάξει ένα μεμονωμένο αντικείμενο ή ολόκληρη την παραγγελία που έλαβε ως μέρος της δωρεάν καμπάνιας 1+1.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2+1 ΔΩΡΕΑΝ

Σε περίπτωση Υπαναχώρησης από τη σύμβαση με την επιλεγμένη προσφορά 2+1 δωρεάν, ο αγοραστής που θέλει να λάβει ολόκληρο το ποσό της παραγγελίας πρέπει να επιστρέψει όλα τα προϊόντα. Σε περίπτωση που ο αγοραστής επιστρέψει τα πάντα εκτός από το δωρεάν προϊόν, το δωρεάν προϊόν μπορεί να διατηρηθεί μόνο στην πλήρη τιμή που είναι διαθέσιμη στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Εάν ο αγοραστής επιστρέψει μόνο το δωρεάν προϊόν, δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων.
Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ανταλλάξει ένα μεμονωμένο αντικείμενο ή ολόκληρη την παραγγελία που έλαβε ως μέρος της δωρεάν καμπάνιας 2+1.

Προσβασιμότητα πληροφοριών

Ο Πάροχος δεσμεύεται να παρέχει πάντα στον Αγοραστή τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • ταυτότητα της Εταιρείας (επωνυμία και καταχωρημένη διεύθυνση της Εταιρείας, αριθμός μητρώου),
 • στοιχεία επικοινωνίας που επιτρέπουν στον Χρήστη να επικοινωνεί γρήγορα και αποτελεσματικά με τον Πάροχο (e-mail, τηλέφωνο),
 • βασικά χαρακτηριστικά αγαθών ή υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών μετά την πώληση και εγγυήσεων),
 • τελική τιμή των αγαθών ή των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των φόρων ή μέθοδος υπολογισμού της τιμής εάν, λόγω της φύσης των αγαθών ή των υπηρεσιών, η τελική τιμή δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων,
 • διαθεσιμότητα προϊόντων (όλα τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του Iστότοπου θα πρέπει να είναι διαθέσιμα εντός εύλογης προθεσμίας),
 • όροι πληρωμής, όροι παράδοσης προϊόντων ή οι όροι για την εκτέλεση της υπηρεσίας (τρόπος παράδοσης, τοποθεσία και προθεσμία),
 • πληροφορίες σχετικά με τυχόν δυνητικά έξοδα μεταφοράς, παράδοσης ή αποστολής ή προειδοποίηση ότι τα έξοδα αυτά ενδέχεται να προκύψουν εάν δεν μπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων,
 • χρονικό περιθώριο της προσφοράς,
 • προϋποθέσεις, προθεσμίες και διαδικασίες σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη Σύμβαση και πληροφορίες σχετικά με το κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων (εάν υπάρχει),
 • επεξήγηση της διαδικασίας που πρέπει να αναληφθεί σε περίπτωση υποβολής παραπόνου, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών σχετικά με τον υπεύθυνο επικοινωνίας ή την εξυπηρέτηση πελατών,
 • επίγνωση της ευθύνης σε περίπτωση ελαττωμάτων υλικού,
 • δυνατότητα και προϋποθέσεις υπηρεσιών μετά την πώληση και εξτρά εγγύηση, εάν είναι απαραίτητο.
 • Κατά την προετοιμασία του Ιστότοπου, ενδέχεται να προκύψουν ορισμένα σφάλματα. Δεδομένου ότι δεν μπορούμε να επηρεάσουμε αυτά τα σφάλματα, δεν θα θεωρούμαστε υπεύθυνοι για αυτά. Σε περίπτωση σημαντικής ασυμφωνίας ως προς τις τιμές ή τις τεχνικές ιδιότητες του προϊόντος, θα σας ενημερώσουμε σχετικά όταν κάνετε την παραγγελία σας.

Στοιχεία καταχώρισης, όνομα μητρώου, αριθμός καταχώρισης

Επωνυμία εταιρείας: PJU Oglaševanje d.o.o.

Έδρα: Trg svobode 1A, Črnomelj
Αριθμός μητρώου εταιρίας: 8071080000
Αρ. φορολογικού μητρώου ΦΠΑ/ΑΦΜ: SI87709066
Υποκείμενη σε φορολόγηση: ΝΑΙ
Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο: 16.10.2017

Τυποποιημένη ταξινόμηση δραστηριοτήτων G47.910 – Λιανική πώληση μέσω εταιρειών πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

Εξώδικη επίλυση διαφορών και άλλα ένδικα μέσα

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση τυχόν διαφορών με φιλικό τρόπο. Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση διαφορών με αυτόν τον τρόπο, το δικαστήριο της Λιουμπλιάνα είναι το δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία για την επίλυση των εν λόγω διαφορών.

Πλατφόρμα επίλυσης διαφορών

Σύμφωνα με τα νομικά πρότυπα, η εταιρεία PJU d.o.o. δεν αναγνωρίζει κανέναν πάροχο υπηρεσιών εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών ως πάροχο εξουσιοδοτημένο να επιλύει διαφορές καταναλωτών που μπορούν να εγείρουν οι καταναλωτές σύμφωνα με τον Νόμο περί εξωδικαστικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών.

Η πλατφόρμα επίλυσης διαφορών είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα επίλυσης διαφορών, μεταβείτε στη διεύθυνση http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-193_el.htm.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Εταιρεία θα επικοινωνεί με τον Χρήστη μόνο μέσω μέσων απομακρυσμένης επικοινωνίας, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της παραγγελίας.

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στους Xρήστες της στο info@bestnfast.gr.

Ωστόσο, ενδέχεται επίσης να επικοινωνήσουμε με τους Χρήστες για εμπορικούς σκοπούς, εάν μας παρέχουν τη συγκατάθεσή τους να το πράξουμε ή εάν έχουν ήδη πραγματοποιήσει μια αγορά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, οπότε η εν λόγω επικοινωνία:

 • θα επισημαίνεται σαφώς και ξεκάθαρα ως διαφημιστικό μήνυμα,
 • θα αναφέρει με σαφήνεια τον αποστολέα,
 • θα επισημαίνει με σαφήνεια τις διάφορες προωθητικές ενέργειες και άλλες τεχνικές μάρκετινγκ ως τέτοιες.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου και την Πολιτική για τα cookies της εταιρείας μας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλες οι πληροφορίες, οι εικόνες και τα κείμενα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό (π.χ. περιεχόμενο βίντεο, γραφήματα, εικόνες κ.λπ.) που βρίσκονται στον Ιστότοπό μας προστατεύονται μέσω της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων ή/και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Με την αγορά των προϊόντων ή τη χρήση του Ιστότοπου, ο Χρήστης δεν αποκτά πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα επί περιουσιακών στοιχείων ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για προϊόντα ή/και τον Ιστότοπο. Ο Χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί το υλικό μόνο για δικούς του μη εμπορικούς σκοπούς.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τις αποποιήσεις ευθύνης που αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, η Εταιρεία εφαρμόζει επίσης τους ακόλουθους περιορισμούς:

Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή/και τον Ιστότοπό μας, συμφωνείτε να το κάνετε οικειοθελώς και συνεπώς αναλαμβάνετε οποιονδήποτε και όλους τους κινδύνους. Ο Ιστότοπος και το κατάστημα παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία έμμεση ή άμεση εγγύηση. Όλες οι αποποιήσεις που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο ή αλλού στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ισχύουν στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη λειτουργία του Ιστότοπου και των λειτουργιών της, και επίσης δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος θα λειτουργεί χωρίς σφάλματα, ιούς ή κακόβουλο λογισμικό παρεμφερές με ιούς. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο είναι ακριβείς και περιεκτικές. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: άμεσων, έμμεσων ή αποθετικών ζημιών που προκύπτουν ή συμβαίνουν λόγω της χρήσης του Ιστότοπου.

Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα και να πραγματοποιήσετε πληρωμή στο εν λόγω ηλεκτρονικό κατάστημα, συμφωνείτε ρητά ότι το χρησιμοποιείτε με δική σας ευθύνη και ότι μόνοι σας θα αναλάβετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την πραγματοποίηση πληρωμής στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, που περιλαμβάνουν ενδεικτικά αποτυχημένες πληρωμές από τον Χρήστη, σφάλματα πληρωμής και σφάλματα επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση υποβολής παραπόνου. Η παρούσα αποποίηση ισχύει στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου ή/και των προϊόντων που διατίθενται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

ΌΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΉΣ ELITE+

Με τη συνδρομή στην υπηρεσία Elite+ με κόστος 2,99 € το μήνα, οι συνδρομητές δικαιούνται δωρεάν γρήγορη παράδοση, δωρεάν εκτεταμένη ασφάλιση παράδοσης, έκπτωση 15% σε προϊόντα από την ομάδα εμπορικών σημάτων PJU και premium υποστήριξη. Οι συνδρομητές μπορούν να ακυρώσουν τη συνδρομή τους ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού τους. Οι επιστροφές χρημάτων για ληγμένες συνδρομές δεν είναι δυνατές. Με την εγγραφή στην Elite+, αποδέχεστε και συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.